Agencja celna

Jako profesjonalna agencja celna świadczymy szeroko zakrojone usługi z zakresu załatwiania rozmaitych formalności związanych z przeprowadzaniem odpraw importowych oraz eksportowych. Proponujemy klientom kompleksowe przedstawicielstwo w sprawach celnych. Podejmujemy się przygotowywania wszelkich niezbędnych dokumentów oraz deklaracji podatków akcyzowych. W imieniu kontrahenta staramy się o przyznanie mu numeru EORI uprawniającego dany podmiot do uczestnictwa w odprawach fiskalnych. Ponadto do obowiązków agencji zalicza się również obliczanie kwot należności wywozowych i przywozowych. W ramach oferowanego wsparcia zajmujemy się również dokonywaniem zgłoszeń celnych. Dotyczy to w szczególności wniosków o dopuszczenie do międzypaństwowego obrotu towarami oraz pism urzędowych dotyczących wyrobów przekazanych do procedury wywozu w systemie AES. Świadczymy również usługi celne z zakresu wypełniania i legalizowania świadectw dokumentów wskazujących na pochodzenie określonych artykułów. Oprócz tego opracowujemy i składamy do odpowiednich inspektoratów wnioski o przeprowadzenie kontroli importowanych produktów spożywczych przed ich dopuszczeniem do obrotu handlowego w Polsce. W tych okolicznościach zajmujemy się również wystawianiem tzw. deklaracji czasowego składowania.

Prowadzona przez nas agencja pełni funkcję pośrednika pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Świadczymy usługi z zakresu profesjonalnego przedstawicielstw a w sprawach fiskalnych. Na zlecenie osób i firm korzystających z naszej wszechstronnej pomocy bierzemy na siebie odpowiedzialność również za załatwianie różnych formalności związanych z magazynowaniem oraz przeładowywaniem towarów, a także realizacją rozmaitych czynności logistycznych i spedycyjnych. Pośredniczymy w obrocie handlowym surowców i produktów pochodzących zarówno z terenu Unii Europejskiej, jak i spoza jej obszaru.

Skorzystaj z naszej pomocy a przekonasz się, że postępowanie celne może być krótkie i nieuciążliwe dla przedsiębiorcy. Jesteśmy przekonani, że świadczone przez agencję Uni-Logistics usługi z zakresu przedstawicielstwa w sprawach celnych spełnią wszystkie Twoje oczekiwania.

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe