Výhody a postupy osvědčení AEO v procesu mezinárodní přepravy

Přeprava zboží mezi zeměmi nebo dokonce kontinenty je náročná. Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce jsou stále složitější a komplikovanější, vyplatí se podnikatelům využívat správné nástroje, jako je například certifikát AEO. Je však nezbytné vědět, co je AEO a proč je v procesu tranzitu nákladu tak důležité. Zjistěte, co tento status znamená, co z něj můžete získat a jak jej můžete oficiálně získat.


Co je certifikát AEO?


Někteří podnikatelé si možná nejsou vědomi významu, který se za certifikátem AEO skrývá. Především tato zkratka pochází z anglického názvu „Authorised Economic Operator“, což znamená oprávněný hospodářský subjekt. AEO je osoba, která vykonává podnikatelskou činnost, jejíž součástí je dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii. Stačí, když mu tento status udělí některý z členských států. Pro osoby provozující podnikatelskou činnost však neexistuje povinnost jej získat.

Jak získat osvědčení AEO?


Podmínky pro získání osvědčení AEO jsou jasně definovány a lze je nalézt po přečtení celních předpisů. Pravidla pro jeho udělování jsou podrobně upravena jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní úrovni. Udělení trvá až 120 kalendářních dnů. Tato služba je navíc bezplatná. Nejprve musí být splněny následující požadavky:


  • přidělení čísla EORI – jedná se o přidělené číslo v systému Unie pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů. Používá se pro každou celní operaci v rámci Evropské unie. Bez něj není možné dovážet zboží ze zemí mimo členské státy a je nezbytné pro vydání osvědčení.

  • registrace nebo aktualizace zastoupení – to znamená uvedení oprávnění k přístupu ke službě e-AEO. K již existujícímu rozsahu zastoupení lze přidat i další možnosti.

  • přihlášení k portálu EU pro podnikatele eAEO – zde se uvádí země ověření, typ uživatele a to, čí jménem jednáte. Lze tak učinit za sebe nebo jako zástupce subjektu, tj. fyzické nebo právnické osoby. Je také nutné udělit souhlas se zpracováním žádostí.

  • Podání žádosti o status AEO – žádost o status AEO je pak nutné podat elektronicky, aby bylo možné získat certifikát. To se provádí na portálu EU pro obchodníky eAEO. Žádost obsahuje mimo jiné kontaktní údaje, adresu místa uložení celní dokumentace a vedení účetnictví a mnoho dalších údajů.

  • Čekání na rozhodnutí komory daňové správy – po vyřízení všech formalit začne komora daňové správy jednat. Tento orgán musí předloženou žádost ověřit, zkontrolovat podmínky a nakonec vydat rozhodnutí.


Jaké jsou postupy a výhody osvědčení AEO v mezinárodní dopravě?


Získané osvědčení AEO je užitečné pro všechny dovozní formality a celní řízení. Výhody zavedení tohoto statusu jsou velmi široké. Především zjednodušuje operace při přepravě zboží ze zemí mimo EU. Zvyšuje také důvěryhodnost a buduje image profesionálního podnikatele v očích protistran. Je také příležitostí k zavedení opatření k zabezpečení dodavatelských řetězců. Často je to první krok k tomu, abyste se stali spolehlivým obchodním partnerem pro ostatní podniky a rozvíjeli své schopnosti ve větším měřítku.

Certifikát AEO – rozvoj vašeho podnikání


Jak vidíte, udělení certifikátu AEO je vynikajícím způsobem, jak se stát spolehlivým obchodníkem a výrazně zjednodušit všechny celní postupy související s dovozem zboží. Lze o něj požádat elektronicky. Je to jedna z těch aktivit, které přispívají k rozvoji vaší společnosti a zvyšují její význam na mezinárodní scéně. Podání žádosti o status však není povinné. Uplatněte proto své znalosti o certifikátu AEO v praxi a staňte se profesionální protistranou, na kterou se zahraniční subjekty při obchodování s vámi spoléhají.

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe