Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zwiększenie rozpoznawalności firmy Uni-logistics na rynkach międzynarodowych poprzez intensyfikacje działań eksportowych –

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa IIIWsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3: Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Tytuł projektu: „Zwiększenie rozpoznawalności firmy Uni-logistics na rynkach międzynarodowych poprzez intensyfikacje działań eksportowych”

Cel projektu: wzrost rozpoznawalności marki Uni-logistics oraz podniesienie przychodów z eksportu

Wartość projektu: 57.300,- PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 60%

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe