Towary Strategiczne

  • Certyfikat WSK, koncesja w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • Usługi pośrednictwa w uzyskiwaniu zezwoleń exportowych, tranzytowych
  • Organizacja transportu ładunków strategicznych – Produktów Podwójnego zastosowania (DU) i Uzbrojenia w przywozie, wywozie i tranzycie drogą lądową, morską, lotniczą, również w   opcji door-door
  • Doświadczenie w transport broni, amunicji, materiałów wybuchowych wszystkich klas, pojazdów wojskowych przeznaczonych dla sił zbrojnych (np. NATO 302), regularne dostawy towarów dla baz wojskowych w Polsce i Europie
  • Spedycja targowa, obsługa dokumentacji celnej
  • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) o numerze: 9A1RH
Masz pytanie?
Napisz do nas
Skontaktuj się z działem

Powrót
© 2022 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe