Co je AEO (oprávněný hospodářský subjekt)?

Pokud podnikáte v logistice, zabýváte se spedicí nebo máte co do činění s přepravou zboží, určitě jste se již nejednou setkali s pojmem AEO. Co to přesně je a jaké výhody podnikatelům přináší? Kdo může o tento status požádat a jaké podmínky musí splnit, aby jej získal? To se dozvíte v následující části. Zveme vás k dalšímu čtení!

Co je AEO?


Authorised Economic Operator, zkráceně AEO, je pojem, který lze přeložit jako uznaný nebo privilegovaný hospodářský subjekt. Mít tento status usnadňuje společnostem projít procesem bezpečnostních a ochranných kontrol ze strany celního úřadu. Toto osvědčení může být vydáno v jednom z členských států Evropské unie a je respektováno ve všech ostatních zemích, které do ní patří. V praxi je obdržení tohoto certifikátu pro protistrany také známkou toho, že se jedná o důvěryhodného obchodního partnera.

Kdo může získat status preferovaného obchodníka?


Pokud již víme, co je AEO, je vhodné objasnit, kdo může o jeho vydání požádat. Toto osvědčení může podle celního kodexu Unie získat každý hospodářský subjekt se sídlem v některém z členských států EU, který vykonává činnosti v mezinárodním dodavatelském řetězci a podílí se na činnostech, na něž se vztahuje celní režim. Může se tedy jednat o společnost související se spedicí, kontejnerovou dopravou nebo logistikou. Status privilegovaného obchodníka je však udělován pouze spolehlivým a solventním společnostem, jejichž infrastruktura zajišťuje naprostou bezpečnost zboží a míst proti neoprávněnému přístupu třetích stran.

Jaké podmínky musí být splněny?


Pro získání statusu privilegovaného obchodníka je třeba splnit několik podmínek, které jsou stanoveny v celním kodexu Unie:


  • neexistence trestných činů a opakovaného porušování právních předpisů,

  • finanční stabilita a solventnost,

  • prokázání vysoké úrovně bezpečnostní kontroly a ochrany logistických procesů,

  • splnění praktických standardů způsobilosti a odborné kvalifikace zaměstnanců přímo souvisejících s podnikáním.


Výhody statusu AEO


Hlavní výhodou statusu AEO je zjednodušení celních kontrol. Společnosti tak mohou počítat s menším počtem ověřování dokladů i fyzických kontrol zboží např. při kontejnerové přepravě. Jaké další výhody přináší certifikát AEO?


  • Přednostní zacházení se zásilkou, pokud je vybrána ke kontrole,

  • možnost rozhodnout, kde bude provedeno ověření zboží nebo dokladů,

  • rychlejší a snadnější přístup k celním zjednodušením,

  • usnadnění procesu žádosti o status uznaného odesílatele nebo registrovaného zástupce,

  • záruka spolehlivého smluvního partnera.

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe