Projekt EUNázev projektu: Projekt:„Zavedení nové služby s využitím integrace, datových a mobilních technologií pro dynamické řízení logistických zdrojů v zázemí a předpolí terminálů, námořních přístavů a letišť, zaměřené na sledování stavu a polohy nákladu na moři a na souši.“Celková hodnota projektu: PLN 1 200 000,00Hodnota dotace: 1,5 mil: 528 000,00 złCíle a efekty projektu:
Cílem projektu je zavést na trh inovativní logistické služby prostřednictvím mobilních technologií založených na konceptu internetu věcí. Efektem projektu bude zavedení standardizované elektronické komunikace mezi společností, jejími zákazníky, subdodavateli a objekty (dopravními prostředky, nákladními jednotkami), což povede ke zvýšení bezpečnosti, udržitelnému využívání dostupných dopravních zdrojů a zvýšení efektivity poskytovaných logistických služeb.


Projekt realizován v rámci prioritní osy 2 Podniky, opatření 2.2 Profilované investice, podopatření 2.2.1 Profilované investice – dotační podpora Regionálního operačního programu Pomořského vojvodství 2014-2020 spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe