FCL nebo LCL – co si vybrat?

Mezinárodní doprava je rychle se rozvíjejícím odvětvím, protože poptávka po přepravě různého zboží neustále roste. Efektivní vývoz a dovoz nákladu vyžaduje vhodnou organizaci a použití pečlivě vybraných metod. Jejich výběr závisí na specifické povaze přepravovaného zboží, stejně jako na jeho objemu a finančních možnostech zákazníka. Důležitá je také trasa, kterou je třeba urazit, vzdálenost a místo určení. Je vhodné znát hlavní rozdíly mezi kontejnerovou a sběrnou přepravou. Co bude rozhodovat o výběru?

FCL – charakteristika


Termín FCL doprava pochází ze zkratky Full Container Load. Jedná se o zkratku Full Container Load a vzniká v případě, že dodávku využívá jeden zákazník. Jedná se o řešení, které volí velké společnosti s velkým objemem zboží. Je také vhodné pro objemné výrobky, které je obtížné umístit do jedné nakládací rampy s ostatními výrobky. V tomto případě dotyčný subjekt obsadí celý kontejner a zaplatí za jeho dodání, ale zcela jej nenaplní.

Nejčastěji se FCL používá pro cyklickou přepravu, která probíhá pravidelně. Může zahrnovat službu „od dveří ke dveřím“ nebo začínat v přístavu odeslání, kde probíhá nakládka, a končit v cílovém přístavu určeném zákazníkem, kde je zboží vyloženo. Obvykle se jedná o model přepravy, který se vyskytuje při vývozu nebo dovozu hromadných nákladů, kdy se přepravuje velké množství zboží.

LCL – charakteristika


Termín LCL znamená Less Container Load, neboli méně než kontejnerový náklad. Jedná se o naložení pouze části kontejneru. Zbývající prostor je využit jiným zákazníkem. Jedna cesta je tedy rozdělena mezi zboží více provozovatelů, stejně jako náklady na doručení. Jedná se o výhodné řešení pro menší společnosti, které přepravují malé zásilky. V tomto případě je lepší volbou sdílení nákladů s dalšími obchodníky v podobné situaci. Tato metoda se osvědčuje u malých zásilek, které jsou zasílány s vysokou frekvencí. Můžete si pronajmout část kontejneru a zbytek jeho volného prostoru přenechat jiné společnosti. Vychází se přitom z preferencí zákazníka, specifik přepravovaných výrobků a místa určení přepravy. Na tomto základě jsou vybráni zadavatelé, jejichž zboží bude cestovat společně v jedné dodávce.

Rozdíly


Alternativou pro zákazníky, kteří nakládají s velkými náklady, je kontejnerová přeprava FCL. Pro ně je cenově výhodnější zakoupit celý kontejner, který bude plně obsazen jejich výrobky. Tímto způsobem není třeba sortiment rozdělovat – dorazí tedy na určené místo určení ve stejnou dobu. Naproti tomu LCL, tj. malé náklady sdílené mezi různými zadavateli, ideálně vyhovují potřebám společností, které zasílají zásilky častěji, ale v menším množství. To lze chápat jako přitakání maloobchodním zákazníkům, pro které by přeprava plného kontejneru jednoduše nebyla rentabilní. Konsolidací nákladu zboží od různých společností se snižují náklady a doručení je rychlé a zcela bezpečné. Hodně samozřejmě záleží na společnosti, která se o přepravu stará. Logistická příprava, schopnost plánovat dodávky a také jejich zabezpečení určují efektivitu prováděných úkolů.

Kontejnerová nebo sběrná přeprava – co je lepší?


Volba závisí především na potřebách zákazníka. Někdo dá přednost celokontejnerové přepravě, jiný ocení možnost kombinování nákladů. Bez ohledu na přijaté rozhodnutí jsou FCL/LCL druhy přepravy, které se přepravují po moři i po souši. Umožňují přepravu nákladu do vzdálených koutů světa a představují vynikající způsob mezinárodního vývozu nebo dovozu. V době globalizace a rozostřených hranic je velmi důležité umožnit volný pohyb zboží. Námořní cesta je k tomu vhodná, protože zajišťuje přímé a efektivní dodávky, jejichž náklady a čas jsou známy ještě před rozhodnutím o spolupráci.

Mnoho zákazníků se rozhoduje pro sběrnou přepravu, aby si vyzkoušeli nové dodavatele. Za malé náklady lze ověřit včasnost, kvalitu a celkový servis dodávky a na základě toho se rozhodnout, zda koupit celý kontejner. Tímto způsobem se snižuje riziko investice do služby, která nesplňuje individuální požadavky. Není třeba platit naslepo – služba LCL dodávek usnadňuje výběr důvěryhodného poskytovatele služeb.

Vždy je třeba dbát na to, aby byl náklad komplexně zabezpečen, a to bez ohledu na zvolený způsob doručení. O to, aby zboží dorazilo na místo určení v pořádku, se musí postarat společnost, která přepravu zajišťuje:


  • výběr typu zabezpečení, které odpovídá specifikům nákladu,

  • kvalitě a provedení kontejneru, aby byla zajištěna jeho nepropustnost a odolnost proti poškození, neboť má zajistit účinnou ochranu zboží, které je v něm umístěno,

  • uložení nákladu: náklad nesmí být přetížen a nesmí být narušeno jeho těžiště. To by mohlo způsobit riziko destabilizace nákladu, což by následně ohrozilo přepravované zboží,

  • účinné upevnění nákladu – je důležité vyplnit prázdné prostory speciálními klíny, aby se zabránilo samovolnému pohybu zařízení. Nekvalitní zajištění může mít za následek poškození zboží nekontrolovaným pohybem. To představuje riziko i pro kontejner, který by mohl být zničen.


Dnešní možnosti mezinárodní přepravy umožňují výměnu různorodého nákladu mezi vzdálenými zeměmi a kontinenty. Zasílání zboží na tak dlouhou cestu vyžaduje navázání spolupráce s důvěryhodnou spediční společností. Dlouhá trasa určuje nutnost řádné přípravy a ochrany zařízení, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Pouze kvalifikovaní odborníci mohou splnit nejvyšší nároky. Profesionálové zajistí, aby jim svěřené zboží dorazilo na místo určení v pořádku a podle plánu.

© Firma spedycyjna 2023 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe