Operační program Inteligentní rozvoj 2014-2020

Zviditelnění společnosti Uni-logistics na mezinárodních trzích zintenzivněním exportních aktivit –

Operační program Inteligentní rozvoj 2014-2020

Prioritní osa III: Podpora inovací v podnicích
Opatření 3.3: Podpora propagace a internacionalizace inovačních podniků
Podopatření 1.3.1: Podpora malých a středních podniků při propagaci značek výrobků

Název projektu: Projekt: „Zvýšení známosti společnosti Uni-logistics na mezinárodních trzích prostřednictvím intenzivnějších exportních aktivit“.

Cíl projektu: Zvýšit rozpoznatelnost značky Uni-logistics a zvýšit příjmy z vývozu.

Hodnota projektu: PLN .
Příspěvek z evropských fondů: 60%

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe