Nové hedvábné stezky

Myšlenka obchodu mezi Dálným východem a Evropou sahá až do hlubokého starověku. Od 3. století př. n. l. existovala cesta ze Středomoří do Číny, po které cestovali ziskuchtiví obchodníci, aby si vydělali na živobytí. Dnes tuto trasu známe jako Hedvábnou stezku. V té době spojovala Si-an, četná města ve Střední Asii, Bagdád, Damašek a Konstantinopol. Nezřídka se však karavany dostávaly i do Říma. Hedvábí samozřejmě nebylo jedinou komoditou, se kterou se obchodovalo. Obchodovalo se s řadou dalších luxusních výrobků, včetně drahých kamenů, vína, zlata, ale také železa nebo papíru. V průběhu let, díky vzniku států kočovných národů, které zaváděly vysoká cla, a díky rostoucímu významu námořní dopravy (objevení vodní cesty do Číny), ztrácela tehdejší Hedvábná stezka na významu.

Dnes však její myšlenka znovu ožívá. Od roku 2013 se Říše středu důsledně snaží obnovit prosperující obchodní spojení mezi Dálným východem, Střední Asií, Blízkým východem a Evropou. Rozsah však zdaleka přesahuje to, co známe z historie. Nová hedvábná stezka, jinak známá jako Pásmo a stezka nebo Iniciativa Pás a stezka, je příležitostí pro miliardy lidí, tisíce podniků a desítky zemí na její trase. Není tedy divu, že se stále více firem přeorientovává na Východ, aby tam vyvážely své zboží. Zejména proto, že přeprava již netrvá roky nebo dokonce měsíce. Kolik tedy? Stačí zmínit, že v listopadu 2019 dorazil železniční náklad ze Si-anu do Gdaňsku za 10 dní.

Průběh nové Hedvábné stezky


Nově vybudovaná Hedvábná stezka zdaleka přesahuje starobylou trasu. Především je spojnicí mezi pozemní trasou (především železniční dopravou, podporovanou automobily) a námořní trasou. Pás a stezka se mají vzájemně doplňovat a umožnit obchod v dosud nevídaném rozsahu. Její hlavní výhodou mají být nízké náklady a také blesková rychlost dopravy.

Předpokládá se, že začátek Pásu (tj. pozemní trasy) je v Xi’anu, i když trasa se táhne dál. Nová hedvábná stezka se ve skutečnosti táhne od Lanzhou a prochází několika velkými metropolemi. Odtud se dostává do Urumči. Odtud vede do Alma-Aty, Biškeku, Samarkandu, Dušanbe, Teheránu a dále do Istanbulu, Moskvy až do Duisburgu a Rotterdamu.

Námořní cesta naproti tomu spojuje složitou síť vedoucí z Kantonu přes Hanoj s trasou z Jakarty, která vede do Singapuru a později do Kuala Lumpuru. Dále pokračuje mimo jiné do Kalkaty, Gwadaru, Mombasy, Atén a Benátek. Podle náznaků však má skutečný start vést až do Austrálie a na Nový Zéland.

Každé z velkých měst na nové Hedvábné stezce je překladištěm. Železniční a námořní dopravu má dále podporovat rozvinutá síť automobilové dopravy a také samostatné železniční větve. Obrovské investice do infrastruktury se v současné době plánují a realizují mimo jiné v Rusku, jehož úřady nedávno povolily výstavbu 8 000 km dlouhé dálnice na podporu Cesty přes země Střední Asie. V této obrovské síti, která se neustále rozšiřuje, je jedním z nejdůležitějších bodů nové obchodní trasy Gdaňsk.

Železniční doprava a nová Hedvábná stezka


V případě nové Hedvábné stezky nelze úlohu železniční dopravy přeceňovat. Síť kolejí se táhne mnoha zeměmi a městy a otevírá zcela nové trhy, často téměř zcela nedostupné pro evropské podnikatele.

Již současná železniční infrastruktura umožňuje obchod s mnoha zeměmi. Čína a její zúčastnění partneři ji však neustále rozvíjejí, díky čemuž je doprava do Číny levnější a mnohem rychlejší než dříve. A očekává se, že nadcházející investice do nových dálnic výrazně usnadní přepravu zboží nejen mezi velkými městskými centry po celé délce trasy, ale i mezi menšími lokalitami. V současné době se ukazuje, že rentabilita využití možností nové Hedvábné stezky je často nesrovnatelně vyšší než rentabilita letecké dopravy. Tím spíše, že zboží může s nízkými náklady dosáhnout svého cíle nikoliv za měsíce či týdny, ale za několik dní.

Co to znamená pro vývozce mimo jiné z Polska? Iniciativa Pásmo a cesta usnadňuje prodej zboží například do Ruska, Turecka, Íránu, bývalých sovětských republik a nakonec i do Číny! Zjednodušuje také dovoz výrobků z Dálného východu a díky kombinaci železniční a námořní dopravy umožňuje bez problémů dosáhnout i afrických trhů.

Stojí za zmínku, že toto usnadnění není způsobeno pouze rozvojem infrastruktury, do níž Čína a přibližně 70 zúčastněných zemí investují miliardy dolarů. Je to dáno také tím, že se minimalizují mezinárodní postupy při přepravě zboží, a to jak po železnici, tak i kamiony. Na cestách se tak vyskytuje mnohem méně překážek, které zpomalují přepravu.

I v této fázi, ačkoli je Nová hedvábná stezka teprve rozvíjející se myšlenkou, stojí přeprava z Číny a do Číny mnohem méně a trvá mnohem kratší dobu než jinými způsoby. Řešení v podobě Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (k níž Říše středu nedávno přistoupila) a rozšiřující se infrastruktura navíc vytvářejí příznivé podnikatelské prostředí.

© Firma spedycyjna 2023 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe