Projekt Unijny

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi poprzez zastosowanie technologii integracyjnych, przesyłu danych oraz technologii mobilnych na potrzeby dynamicznego zarządzania zasobami logistycznymi na zapleczu i przedpolu terminali, portów morskich i lotniczych, mającej na celu monitorowanie statusu i pozycji ładunku na morzach i lądach

 

Wartość całkowita projektu: 1 200 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 528 000,00 zł

 

Cele i efekty projektu:
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług logistycznych dzięk zastosowaniu technologii mobilnych bazujących na koncepcji Internetu Rzeczy. Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie ustandaryzowanej elektronicznej komunikacji pomiędzy firmą, jej klientami, podwykonawcami oraz obiektami (środki transportu, jednostki ładunkowe), co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa, zrównoważonego wykorzystania dostępnych zasobów transportowych oraz poprawy efektywności świadczonych usług logistycznych.


Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Unijny
Masz pytanie?
Napisz do nas
Skontaktuj się z działem
Projekt Unijny

Projekt Unijny

Powrót
© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe