Własna spedycja – jak założyć firmę spedycyjną?

Chcąc założyć firmę spedycyjną, należy pokonać szereg formalności oraz odpowiednio się do tego przygotować. Warto przystąpić do zadania metodycznie i krok po kroku realizować kolejne założenia swojego planu. Tylko wtedy można mieć pewność, że poszczególne etapy zostaną wykonane prawidłowo, a działalność będzie mogła funkcjonować bez przeszkód, przynosząc satysfakcjonujące zyski.

Pierwsze kroki w spedycji

Każdy, kto planuje swój rozwój zawodowy w branży logistycznej lub transportowej, powinien, choć w minimalnym stopniu poznać rynek i jego specyfikę. Warto dokonać gruntownej analizy potencjału i zagrożeń, z jakimi wiąże się własna spedycja, a także zweryfikować konkurencję. Zasadne jest zaplanowanie strategii marketingowej i sposobów pozyskania klientów. Rzetelnie wykonany biznesplan oraz rozsądne podejście do założenia firmy pomoże w uniknięciu komplikacji. Pozwoli też, choć w podstawowym stopniu przygotować się na każdy scenariusz.

Własna firma spedycyjna – jakie formalności?

Na początek warto zastanowić się, czy własna firma ma świadczyć kompleksowe usługi spedycyjne wraz z transportem, czy koncentrować się wyłącznie na organizacji i wsparciu logistycznym przewozów. Należy pamiętać, że polskie prawo traktuje spedycję i transport jako oddzielne branże. Z tego powodu formalności, które trzeba spełnić podczas zakładania działalności, nieco się od siebie różnią. Podstawą jest zawsze licencja – chcąc prowadzić firmę przewozową, należy posiadać zezwolenie na wykonywanie tego typu prac. Brak odpowiedniego certyfikatu skutkuje karą w wysokości 8 tys. zł.

Warto podkreślić, że znaczenie ma też masa pojazdów, jakie będą wykorzystywane do realizacji zleceń. Jeśli będą to samochody do 3,5 tony, wtedy wystarczy posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz przejście standardowej procedury formalnej. Co jednak jeśli firma spedycyjna chce jednocześnie świadczyć kompleksowe usługi z zakresu transportu wielkogabarytowego? W takim wypadku niezbędne jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii – C, D lub C+E, a także licencja na wykonywanie przewozów drogowych. Obowiązkowe okazuje się przejście szkolenia i zdanie egzaminu, a także wykupienie ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego.

Wiele firm w swoim biznesplanie uwzględnia transport międzynarodowy. Otwiera to szersze możliwości i ułatwia dynamiczny rozwój działalności. Należy pamiętać, że przedsiębiorca realizujący usługi tego typu powinien zadbać o zabezpieczenie finansowe w wysokości 9 tysięcy Euro na pierwszy i 5 tysięcy Euro na każdy kolejny pojazd.

Firma spedycyjna – jakie dokumenty są wymagane?

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością skompletowania całej listy dokumentów. Bez nich niemożliwe jest rozpoczęcie działalności, a na wydanie niektórych trzeba trochę poczekać. Dlatego warto rozpocząć procedurę gromadzenia wszystkich licencji, certyfikatów i zgód z odpowiednim wyprzedzeniem, aby rozpocząć pracę bez opóźnień. Oto najważniejsze, kolejne kroki w zakładaniu własnej firmy spedycyjnej, również o charakterze międzynarodowym:

  • zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych – upoważnia on do późniejszego uzyskania licencji na spedycję. Aby go dostać, należy przejść szkolenie i zdać egzamin. Wiąże się to z kosztami w wysokości około 2000 zł. Sposobem na obejście tego procesu jest zatrudnienie kogoś, kto już posiada taki certyfikat,
  • założenie firmy – to standardowa procedura, obejmująca rejestrację działalności i wniosek o nadanie NIP i REGON, jeśli się ich nie posiada, a także zrealizowanie formalności w ZUS,
  • zgłoszenie siebie jako płatnika VAT – wypełnienie formularza VAT-R i uiszczenie opłaty skarbowej – 170 zł – na konto gminy lub miasta,
  • wykupienie OCS – jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikające z nieodpowiedniej realizacji lub całkowitego niewykonania obowiązków,
  • uzyskanie licencji na spedycję w Starostwie lub Urzędzie Miasta – jest obowiązkowa i umożliwia pośrednictwo w przewozie towarów. Po złożeniu stosownych dokumentów jest wydawana w przeciągu 30 dni,
  • posiadanie zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 tysięcy Euro – taka asekuracja potwierdzana jest dokumentami poświadczającymi posiadanie środków finansowych w tej wysokości w gotówce, nieruchomości lub majątku o takiej wartości, lub poręczeniem bankowym,
  • zaświadczenie o niekaralności – powinien je posiadać właściciel firmy i wszyscy jego pracownicy,
  • posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami, którymi realizowane będą usługi.

Rozbudowane procedury i skomplikowany proces kompletowania dokumentacji wymagają teoretycznego przygotowania, aby nie dać się zaskoczyć. Warto poznać obowiązki, jakie ciążą na właścicielu firmy spedycyjnej i transportowej – wtedy na pewno z powodzeniem uda się zrealizować wszelkie formalności.

© Firma spedycyjna 2024 Uni-logistics, Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie: Studio Brothers - strony internetowe